Home Privacy

Privacy verklaring

Verzamelde gegevens

De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Uiteraard handelt OpenSesame ICT B.V. volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de toepasselijke wetten en richtlijnen vanuit de Europese Unie en de landelijke overheid. Wij werken er hard aan om blijvend te voldoen aan de eisen die deze verordening en andere wetgeving aan ons stelt. Zo houden wij in een zogeheten ‘Verwerkingenregister’ bij welke soorten gegevens wij op welke manier verwerken.

Verwerkte gegevens

OpenSesame ICT B.V. verwerkt gegevens welke door u kunnen worden ingestuurd via onze website(s). Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • Het versturen van onze nieuwsbrief: Uw naam en uw e-mailadres.
  • Het versturen van aangevraagde informatie: Uw naam, uw e-mail adres en uw bericht.
  • Het versturen van aangevraagde informatie: Bedrijfsnaam, uw naam, uw functie, uw geslacht, uw telefoonnummer en uw e-mailadres.
  • Het opnemen van contact met u: Uw naam, uw telefoonnummer en uw reden/opmerking.
  • Uitgangspunt voor de bewaring van gegevens is dat wij deze niet langer bewaren dan nodig is om het doel, promotie- en marketing, te bereiken. De grondslag voor deze verwerking ligt in ons gerechtvaardigd belang

Beveiliging van uw gegevens

Onze systemen zijn goed beveiligd zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Binnen OpenSesame ICT B.V. hebben alleen die personen toegang tot uw gegevens die deze gezien hun taken en bevoegdheden nodig hebben. Ieder die werkt uit naam of onder verantwoordelijkheid van OpenSesame ICT B.V. is gebonden aan een geheimhoudingsverklaring. Alle medewerkers van OpenSesame ICT B.V. zijn op de hoogte van de geldende regels met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Ook van onze leveranciers die te maken krijgen met uw persoonsgegevens vragen wij de geheimhoudingsverklaring. Met leveranciers die uw gegevens moeten verwerken hebben wij daarnaast via aparte verwerkersovereenkomsten afspraken gemaakt over de verwerking.

Uw rechten en plichten

Hieronder zijn uw belangrijkste rechten en plichten op het gebied van privacy weergegeven en gaan wij in op de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, welke processen en protocollen wij hanteren en hoe wij de veiligheid gegevens waarborgen.

Recht op inzage

U mag op elk gewenst moment vragen om inzage van uw gegevens, wij zullen u dit in principe nooit weigeren. Wel kan het zijn dat we u niet alle gegevens kunnen laten inzien omdat hiervoor eerst toestemming nodig is van andere betrokken personen. In overleg met u zoeken wij hiervoor dan een passende oplossing. Wanneer u een schriftelijk verzoek wilt doen om inzage te krijgen in uw gegevens vragen wij u om dit verzoek te ondertekenen en een kopie bij te voegen van uw identiteitsbewijs. Voor het inzien van gegevens, elektronisch of op papier zullen wij u geen kosten in rekening brengen.

Recht op correctie

U kunt op elk moment het verzoek bij ons indienen om uw gegevens te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u verhuisd bent of omdat contactgegevens veranderd zijn. U kunt alleen de feitelijke gegevens laten aanpassen, het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een rapportage na afloop aan te laten passen. U kunt wel altijd vragen om uw commentaar aan dit soort rapportages te laten toevoegen.

Recht op beperking

U kunt het verzoek indienen tot beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt in dat wij minder gegevens zullen verwerken.

Recht om vergeten te worden

U kunt ons verzoeken om uw gegevens of delen daarvan te vernietigen. Wij zullen dit altijd doen, tenzij wij door de wet verplicht zijn om de gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren.

Recht om bezwaar te maken

Bij verwerking van uw gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang kunt u altijd bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen dan een nieuwe afweging moeten maken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing waarvoor u geen expliciete toestemming hebt gegeven. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief, maar ook aan het telefonisch benaderen.

Recht om een klacht in te dienen

Mocht u van mening zijn dat wij ten onrechte gegevens hebben verzameld, u geen inzage hebben gegeven of één van uw andere rechten hebben geschonden, kunt u hierover een klacht bij ons indienen danwel bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u ook altijd uw eigen adviseur raadplegen.

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

//RL:20210122
Accepteren

osict.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.